Download hier het modelformulier voor herroeping. Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.