Het doel van deze website is om de vrije uitwisseling van ideeën en ervaringen aan te moedigen. De volledige inhoud van deze website is gebaseerd op de meningen van Xpoboost, ervaringsdeskundigen en aanhangers, tenzij anders vermeld. Individuele artikelen zijn gebaseerd op de mening van de betreffende auteur, die mogelijk het auteursrecht als gemarkeerd behoudt.

De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van een een-op-een relatie met een gekwalificeerde zorgverlener en is niet bedoeld als medisch advies. Het is bedoeld als een uitwisseling van kennis en informatie uit onderzoeken en de ervaring van Xpoboost, hun gemeenschap en aanhangers. Xpoboost moedigt u aan om op basis van uw eigen gevoel, wijsheid, onderzoek en in samenwerking met een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar en/of arts, uw eigen beslissingen over uw gezondheidszorg te nemen.

De verklaringen op deze website zijn niet geëvalueerd door de inspectie van gezondheidszorg en jeugd(IGJ), of een andere instantie. De producten vermeld op deze website, Xpoboost of anderszins, en alle informatie gepubliceerd op Xpoboost.com  zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. De informatie op deze website ;Xpoboost.nl is geen vervanging voor een persoonlijk consult met uw arts en moet niet worden opgevat als individueel medisch advies.

Xpoboost zal proberen alle aanstootgevende berichten van deze site te verwijderen; het is echter onmogelijk om alle berichten onmiddellijk te bekijken. Alle berichten die op deze website worden weergegeven, inclusief opmerkingen die worden geplaatst op blogberichten, vertegenwoordigen uitsluitend de mening van de betreffende auteur en Xpoboost kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud van een bericht.

Door akkoord te gaan met deze regels, garandeert u dat u geen berichten zult plaatsen die obsceen, vulgair, seksueel gericht, hatelijk, bedreigend, gebaseerd op feitelijke onwaarheden,of anderszins strijdig zijn met wetten.

Xpoboost verkoopt verschillende producten. Deze producten zijn niet bedoeld om een ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Xpoboost behoudt zich het recht voor om content te verwijderen, te bewerken, te verplaatsen of te sluiten om welke reden dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, opmerkingen die in strijd zijn met de wetten en voorschriften.

Raadpleeg onze algemene voorwaarden voor aanvullende informatie.