Garantie
Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Garantie op de werking van product bedraagt 2 jaar. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurt waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Wettelijk gezien bent u verplicht om binnen twee maanden na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Klachten
Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland. We raden u aan om klachten eerst bij ons kenbaar te maken door te mailen naar [e-mailadres van de webwinkel]. Leidt dit niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om uw geschil aan te melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/consument/geschil/.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

 

  • Aan:
    Xpoboost bv
  • Dennendijk 35
    5453RW Langenboom
    info@xpoboost.nl
  • 0031(0)486436873

 

 

— Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

— Besteld op (DD-MM-YYYY) :                                    — Bestelnummer-Factuurnummer :

 

 
 

 

 

 

 

—  Ontvangen op (DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 

 

— Naam/Namen consument(en)

 

 

 

 

 

 

— Adres consument(en) :

 

 

 

 

 

 

 

 

— IBAN Rekeningnummer:

 

 

 

 

 

 

— Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

 

 

 

 

 

 

— Datum(DD-MM-YYYY):

 

 

 

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.